Επικοινωνία Πληροφορίες

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Η διόρθωση μίας ομφαλοκήλης πρέπει ιδανικά να γίνεται λαπαροσκοπικά. Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου είναι πολλά.

Οι λαπαροσκοπικές τεχνικές που εφαρμόζονται είναι οι  e-TEPTAPP, IPOM και IPOMplus.

H λαπαροσκοπική αποκατάσταση e-TEP, παρότι τεχνικά πιο δύσκολη και απαιτητική, αποτελεί τη μέθοδο εκλογής και προσωπική μου προτίμηση για τις περισσότερες ομφαλοκήλες.Είναι η τεχνική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στα περισσότερα εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού. Αυτό  που την κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι πραγματοποιείται όχι μέσα στην κοιλιά, αλλά στο χώρο μεταξύ των μυών του κοιλιακού τοιχώματος. Δεν χρειάζεται να εισέλθουμε στην περιτοναϊκή κοιλότητα κατά την επέμβαση και το πλέγμα τοποθετείται στην ιδανική θέση, χωρίς να είναι σε επαφή με τα ενδοκοιλιακά όργανα.

Η επιλογή της τεχνικής γίνεται πάντα με βάση τα χαρακτηριστικά της ομφαλοκήλης (μέγεθος, περιεχόμενο) και το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς (προηγούμενα χειρουργεία, σωματομετρικά χαρακτηριστικά κλπ.). Στις περιπτώσεις υπερμεγέθων ομφαλοκηλών μπορεί να χρειαστούν πολύπλοκες τεχνικές πλάγιου τμηματικού διαχωρισμού του κοιλιακού τοιχώματος, ώστε να γίνει εφικτή η σύγκλειση του κηλικού χάσματος (Component Seperation Technique , TAR).

e tep tar

Οι διάφορες τεχνικές ανοικτής χειρουργικής αποκατάστασης εφαρμόζονται λιγότερο συχνά. Αποτελούν μέθοδο εκλογής σε συγκεκριμένες  περιπτώσεις που ο ασθενής χειρουργείται επειγόντως για περίσφιξη και ισχαιμία εντέρου , είτε όταν αντιμετωπίζει σοβαρά χρόνια καρδιοαναπνευστικά προβλήματα που δεν επιτρέπουν τη λαπαροσκόπηση.

Έχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τον προεγχειρητικό έλεγχο,  καθορίζεται το χειρουργικό πλάνο που αφορά τον τύπο του χειρουργείου (λαπαροσκοπικό ή ανοικτό), την ενδεδειγμένη τεχνική, και το είδος και το μέγεθος του πλέγματος που θα χρησιμοποιηθεί.

Συμπερασματικά :
  • η ομφαλοκήλη πρέπει σχεδόν πάντα να διορθώνεται λαπαροσκοπικά.
  • η τεχνική e-TEP είναι η μέθοδος εκλογής για τις περισσότερες βουβωνοκήλες
  • o χειρουργός πρέπει να επιλέγει την κατάλληλη τεχνική, ανάλογα με το είδος της ομφαλοκήλης, το ιστορικό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς.
  • Η εξατομικευμένη χειρουργική θεραπεία απαιτεί εξειδίκευση του χειρουργού στη Χειρουργική των κηλών .

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το απόλυτα εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Στ΄ Χειρουργικού Τμήματος εγγυάται την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματός σας.
Μέσα από τη διαρκή επικαιροποίηση των γνώσεων και τεχνικών φροντίζουμε ο ασθενής να αντιμετωπίζεται πάντα σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες των διεθνών χειρουργικών οργανισμών.
Προγραμματισμός της ενδεδειγμένης θεραπευτικής παρέμβασης μετά από λεπτομερή προεγχειρητικό έλεγχο, ώστε να έχετε πλήρη και ταχεία αποκατάσταση
Το Ερρίκος Ντυνάν σφραγίζει μία νέα εποχή στο εγχώριο σύστημα ιατρικής περίθαλψης και αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα νοσηλευτικά κέντρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.