Μορφές κήλης

Μηροκήλη ονομάζεται η κήλη που εμφανίζεται στην άνω – έσω επιφάνεια του μηρού λίγο κάτω από τη βουβωνική περιοχή. Βγαίνει από το μηριαίο δακτύλιο που είναι φυσιολογική οπή του κοιλιακού τοιχώματος δια της οποίας εξέρχονται τα μηριαία αγγεία. Είναι συχνότερη στις γυναίκες.

Επιγαστρική κήλη ονομάζεται η κήλη που εμφανίζεται στο επιγάστριο, δηλαδή μεταξύ στέρνου και ομφαλού.

Έτσι ονομάζεται μία κήλη που εμφανίζεται στην περιοχή χειρουργικής τομής από προηγούμενο χειρουργείο.Όπως προαναφέρθηκε, η παρουσία χειρουργικών τομών είναι σημαντικός προδιαθεσικός παράγοντας για τη δημιουργία μίας κήλης. Η αποκατάσταση των μετεγχειρητικών κηλών, παρότι είναι αυξημένης δυσκολίας, μπορούν να γίνουν λαπαροσκοπικά και ιδανικά πρέπει να χειρουργούνται από χειρουργούς με εμπειρία και εξειδίκευση.

Έτσι ονομάζεται μία κήλη που επανεμφανίζεται μετά από προηγούμενη αποκατάσταση. Η αποκατάσταση μίας υποτροπής, παρότι είναι αυξημένης δυσκολίας, μπορεί και πρέπει να γίνεται λαπαροσκοπικά και ιδανικά ο Χειρουργός που θα την αναλάβει πρέπει να είναι έμπειρος και εξειδικευμένος.

ΚΑΛΕΣΕ ΤΩΡΑ