Ποια τα αίτια εμφάνισης μιας κήλης

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΗΛΗΣ

Μία κήλη εμφανίζεται συνήθως σε ευένδοτα σημεία του κοιλιακού τοιχώματος όπως ο ομφαλός, η βουβωνική χώρα και οι τομές από προηγούμενα χειρουργεία.

Μία κήλη, όπως προαναφέρθηκε, εμφανίζεται σε ευένδοτα σημεία του κοιλιακού τοιχώματος που είναι λιγότερο ‘ισχυρά’ από το υπόλοιπο κοιλιακό τοίχωμα. Τέτοια σημεία είναι, είτε μικρές εκ γενετής φυσιολογικές οπές οι οποίες για διαφόρους  λόγους διευρύνονται, είτε επίκτητα χάσματα που δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου, ή σε  τομές από προηγούμενα χειρουργεία (μετεγχειρητικές κήλες).

Επίσης, απαραίτητος παράγοντας εμφάνισης μίας κήλης είναι η αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση. Η αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης είναι η δύναμη που ωθεί κάποιο ενδοκοιλιακό όργανο να γλιστρήσει μέσα από το χάσμα μιας κήλης. Η ποιότητα και η ισχύς του κοιλιακού τοιχώματος σχετίζεται με πολλούς παράγοντες. Παράγοντες που προδιαθέτουν αρνητικά είναι η προχωρημένη ηλικία , το γυναικείο φύλο,  η παχυσαρκία, το ιστορικό προηγούμενων  χειρουργείων, κληρονομικοί παράγοντες κ.α.

Αντίστοιχα, καταστάσεις που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση επίσης προδιαθέτουν στη δημιουργία κήλης. Τέτοιες καταστάσεις είναι η συχνή άρση μεγάλου βάρους, ο βήχας σε χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, η παχυσαρκία, η υπερπλασία προστάτη λόγω δυσχερειών στην ούρηση,  η έντονη άσκηση, η εγκυμοσύνη κλπ.

ΚΗΛΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το απόλυτα εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Στ΄ Χειρουργικού Τμήματος εγγυάται την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματός σας.
Μέσα από τη διαρκή επικαιροποίηση των γνώσεων και τεχνικών φροντίζουμε ο ασθενής να αντιμετωπίζεται πάντα σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες των διεθνών χειρουργικών οργανισμών.
Προγραμματισμός της ενδεδειγμένης θεραπευτικής παρέμβασης μετά από λεπτομερή προεγχειρητικό έλεγχο, ώστε να έχετε πλήρη και ταχεία αποκατάσταση
Το Ερρίκος Ντυνάν σφραγίζει μία νέα εποχή στο εγχώριο σύστημα ιατρικής περίθαλψης και αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα νοσηλευτικά κέντρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.