Επικοινωνία

ΜΟΡΦΕΣ ΚΗΛΗΣ

Μία κήλη χαρακτηρίζεται ανάλογα με το σημείο στο οποίο εμφανίζεται, ή με την αιτία που την προκαλεί

kl1
Βουβωνοκήλη ονομάζεται η κήλη που εμφανίζεται στη βουβωνική χώρα. Είναι γενικά η συχνότερη μορφή κήλης και εμφανίζεται περισσότερο στους άνδρες. Εμφανίζεται μέσω μιας φυσιολογικής οπής του κοιλιακού τοιχώματος που ονομάζεται βουβωνικό στόμιο. Από το βουβωνικό στόμιο διέρχονται φυσιολογικά είτε τα αγγεία που καταλήγουν στον όρχι στους άνδρες , είτε ο στρογγύλος σύνδεσμος της μήτρας στις γυναίκες. Η αύξηση του εύρους της φυσιολογικής αυτής οπής επιτρέπει τη δημιουργία κήλης. Μπορεί να είναι ευθεία ή λοξή ανάλογα με την ακριβή θέση της.


Ομφαλοκήλη ονομάζεται η κήλη που εμφανίζεται στην περιοχή του ομφαλού. Ο ομφαλός είναι ένα από τα «ευάλωτα» σημεία του κοιλιακού τοιχώματος και κατά συνέπεια μπορεί αρκετά συχνά να εμφανίσει κήλη (φωτο). Είναι η συχνότερη μορφή κήλης στις γυναίκες και η δεύτερη συχνότερη στους άνδρες.
Μηροκήλη ονομάζεται η κήλη που εμφανίζεται στην άνω-έσω επιφάνεια του μηρού λίγο κάτω από τη βουβωνική περιοχή. Βγαίνει από το μηριαίο δακτύλιο που είναι φυσιολογική οπή του κοιλιακού τοιχώματος δια της οποίας εξέρχονται τα μηριαία αγγεία. Είναι συχνότερη στις γυναίκες.
kiles

Ε πιγαστρική κήλη ονομάζεται η κήλη που εμφανίζεται στο επιγάστριο, δηλαδή μεταξύ στέρνου και ομφαλού.
Έ τσι ονομάζεται μία κήλη που εμφανίζεται στην περιοχή χειρουργικής τομής από προηγούμενο χειρουργείο.Όπως προαναφέρθηκε, η παρουσία χειρουργικών τομών είναι σημαντικός προδιαθεσικός παράγοντας για τη δημιουργία μίας κήλης. Η αποκατάσταση των μετεγχειρητικών κηλών, παρότι είναι αυξημένης δυσκολίας, μπορούν να γίνουν λαπαροσκοπικά και ιδανικά πρέπει να χειρουργούνται από χειρουργούς με εμπειρία και εξειδίκευση.
Ε τσι ονομάζεται μία κήλη που επανεμφανίζεται μετά από προηγούμενη αποκατάσταση. Η αποκατάσταση μίας υποτροπής, παρότι είναι αυξημένης δυσκολίας, μπορεί και πρέπει να γίνεται λαπαροσκοπικά και ιδανικά ο Χειρουργός που θα την αναλάβει πρέπει να είναι έμπειρος και εξειδικευμένος.

ΚΗΛΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το απόλυτα εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Στ΄ Χειρουργικού Τμήματος εγγυάται την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματός σας.
Μέσα από τη διαρκή επικαιροποίηση των γνώσεων και τεχνικών φροντίζουμε ο ασθενής να αντιμετωπίζεται πάντα σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες των διεθνών χειρουργικών οργανισμών.
Προγραμματισμός της ενδεδειγμένης θεραπευτικής παρέμβασης μετά από λεπτομερή προεγχειρητικό έλεγχο, ώστε να έχετε πλήρη και ταχεία αποκατάσταση
Το Ερρίκος Ντυνάν σφραγίζει μία νέα εποχή στο εγχώριο σύστημα ιατρικής περίθαλψης και αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα νοσηλευτικά κέντρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.