Τι είναι κήλη

Η λαπαροσκοπική ανακατασκευή των κοιλιακών τοιχωμάτων για τη διόρθωση μιας κήλης είναι ένας τομέαςστον οποίο έχω δώσει ιδιαίτερη έμφαση. Μέσα από την πολυετή ενασχόληση, αλλά και τη συνεχή ενημέρωσηγια τις νέες χειρουργικές τεχνικές, μπορούμε να προσφέρουμε ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου μεάριστα αποτελέσματα για τους ασθενείς μας.

Η αποκατάσταση μιας κήλης δεν είναι πάντα “εύκολη υπόθεση”. Υπάρχουν περιπτώσεις που μια κήλη μπορείνα είναι πολύ υψηλού βαθμού δυσκολίας, είτε λόγω προηγούμενων επεμβάσεων, είτε λόγω βεβαρημένουιατρικού ιστορικού. Ανεξάρτητα από το βαθμό δυσκολίας, ο πιο σημαντικός παράγοντας για μία επιτυχημένηεπέμβαση είναι η εξειδίκευση  στη χειρουργική των κηλών.

k3

Τι είναι η κήλη;

Η κοιλιά είναι ένα κλειστό διαμέρισμα που περιέχει τα διάφορα ενδοκοιλιακά όργανα (παχύ και λεπτό έντερο, στομάχι, ήπαρ, σπλήνας, επίπλουν κλπ). Τα όργανα αυτά περιβάλλονται και προστατεύονται από το  κοιλιακό τοίχωμα. Το κοιλιακό τοίχωμα σχηματίζεται  από τους κοιλιακούς μυς και καλύπτεται από  το υποδόριο λίπος  και το δέρμα.

Παρότι το κοιλιακό τοίχωμα είναι συμπαγές και κλειστό, μπορεί να αδυνατίσει σε κάποια ευάλωτα σημεία του και να δημιουργηθούν έτσι χάσματα (τρύπες). Τα όργανα της κοιλίας, λόγω της αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης, έχουν την τάση να γλιστρούν δια των χασμάτων αυτών από την κοιλιά προς το δέρμα. Η δίοδος αυτή κάποιου ενδοκοιλιακού οργάνου μέσα από ένα χάσμα του κοιλιακού τοιχώματος ονομάζεται κήλη.

Υπάρχουν διαφόρων ειδών κήλες και κάθε μία ονομάζεται ανάλογα με το σημείο στο οποίο εμφανίζεται. Έτσι η κήλη που εμφανίζεται στη βουβωνική χώρα ονομάζεται βουβωνοκήλη στον ομφαλό ονομάζεται ομφαλοκήλη κ.ο.κ.

Πως καταλαβαίνουμε ότι έχουμε κήλη;

Μία κήλη συνήθως εκδηλώνεται ως μία μαλακή διόγκωση κάτω από το δέρμα. Η διόγκωση αυτή, μπορεί να εξαφανίζεται ανάλογα με τη στάση του σώματος (όταν είμαστε πχ ξαπλωμένοι) και να επανεμφανίζεται όταν αυξάνεται η πίεση στην κοιλιά (π.χ όρθια θέση, βήχας, άρση βάρους). Είναι δυνατόν να μην προκαλεί καμία ενόχληση.

Συνήθως, όμως προκαλεί ήπια συμπτώματα όπως αίσθημα βάρους, πίεσης και καύσου τοπικά, ή έχει πιο θορυβώδη εικόνα προκαλώντας πόνο. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει ακόμα και περίσφιξη (στραγγαλισμό) και απόφραξη του εντέρου (ειλεό) αν η κήλη περιέχει τμήμα του εντέρου. Σε ένα τέτοιο σενάριο βέβαια, η επείγουσα χειρουργική επέμβαση είναι αναπόφευκτη, για να προλάβουμε τη νέκρωση του εντέρου.

Ποια είναι τα αίτια εμφάνισης μιας κήλης;

Μία κήλη, όπως προαναφέρθηκε, εμφανίζεται σε ευένδοτα σημεία του κοιλιακού τοιχώματος που είναι λιγότερο “ισχυρά” από το υπόλοιπο κοιλιακό τοίχωμα. Τέτοια σημεία μπορεί να είναι:

α) μικρές εκ γενετής φυσιολογικές οπές οι οποίες για διαφόρους λόγους διευρύνονται,

β) επίκτητα χάσματα που δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου, ή

γ) τομές από προηγούμενα χειρουργεία (μετεγχειρητικές κήλες).

Σημαντικός παράγοντας εμφάνισης μίας κήλης είναι η αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση. Η αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης είναι η δύναμη που ωθεί κάποιο ενδοκοιλιακό όργανο να γλιστρήσει μέσα από το χάσμα μιας κήλης. Καταστάσεις που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση προδιαθέτουν στη δημιουργία κήλης. Τέτοιες καταστάσεις είναι η συχνή άρση μεγάλου βάρους, ο επίμονος βήχας σε χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, η παχυσαρκία, η υπερπλασία προστάτη λόγω δυσχερειών στην ούρηση, η έντονη άσκηση, η εγκυμοσύνη κλπ.

Τέλος, άλλος ένας παράγοντας δημιουργίας κήλης είναι η ποιότητα και η ισχύς του κοιλιακού τοιχώματος. Καταστάσεις που προδιαθέτουν αρνητικά είναι η προχωρημένη ηλικία, το γυναικείο φύλο, η παχυσαρκία, το ιστορικό προηγούμενων χειρουργείων, κληρονομικοί παράγοντες κ.α.