Λαπαροσκόπηση & Λαπαροσκοπική Χειρουργική

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Τι είναι η Λαπαροσκοπική Χειρουργική;

Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική αποτελεί εξέλιξη της παραδοσιακής ανοικτής χειρουργικής. Ακολουθεί τις ίδιες βασικές αρχές με την ανοικτή χειρουργική και στην ουσία γίνεται η ίδια ακριβώς επέμβαση με μία σημαντική διαφορά: η επέμβαση γίνεται όχι μέσω μιας μεγάλης ανοικτής χειρουργικής τομής, αλλά μέσω μικρών οπών. Δια των μικρών αυτών οπών εισέρχεται το λαπαροσκόπιο (κάμερα) και πολύ λεπτά εργαλεία με τα οποία ο χειρουργός πραγματοποιεί την επέμβαση κοιτάζοντας στην οθόνη.

Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική εφαρμόζεται σε παθήσεις της κοιλίας, δηλαδή σε παθήσεις του στομάχου, του λεπτού και παχέος εντέρου, της σκωληκοειδούς απόφυσης, της χοληδόχου κύστης και του κοιλιακού τοιχώματος (κήλες).

Πως γίνεται μία λαπαροσκοπική επέμβαση;

Για να πραγματοποιηθεί μία λαπαροσκοπική επέμβαση πρέπει αρχικά να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος μέσα στην κοιλιά. Μέσω μίας πολύ λεπτής ειδικής βελόνας ο χειρουργός εισάγει στην κοιλιά CO2. Το κοιλιακό τοίχωμα ανεβαίνει σαν θόλος και δημιουργείται χώρος ώστε να μπορέσει ο χειρουργός να δουλέψει. Στη συνέχεια, μέσω πολύ μικρών τομών, εισάγονται η λαπαροσκοπική κάμερα και πολύ λεπτά λαπαροσκοπικά εργαλεία. Η κάμερα μεταδίδει την εικόνα σε οθόνη υψηλής ευκρίνειας. Ο χειρουργός κρατάει τα εργαλεία και πραγματοποιεί την επέμβαση κοιτάζοντας στην οθόνη.

Ποια τα βασικά πλεονεκτήματα;

Τα πλεονεκτήματα της Λαπαροσκόπησης σε σχέση με την ανοικτή χειρουργική είναι πολλά και όλα απορρέουν από το σαφώς μικρότερο τραύμα που προκαλούμε στον ασθενή. Μικρότερες τομές σημαίνουν σαφώς λιγότερο πόνο, μικρότερα ποσοστά αιμορραγίας και επιμόλυνσης και σαφώς λιγότερες πιθανότητες μετεγχειρητικών κηλών μελλοντικά. Ο λιγότερος πόνος βοηθάει στην ταχύτερη έγερση και κινητοποίηση του ασθενούς και στην μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο. Ως αποτέλεσμα, ο ασθενής μπορεί ενίοτε να πάρει εξιτήριο την ίδια ημέρα. Επίσης η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες την άσκηση και την εργασία είναι πολύ ταχύτερη.

Όσον αφορά στη χειρουργική ογκολογία, οι μεγαλύτερες διεθνείς μελέτες έχουν δείξει ότι στη χειρουργική του παχέος εντέρου (colorectal surgery), η λαπαροσκόπηση έχει τουλάχιστον εξίσου καλό αποτέλεσμα με την ανοικτή χειρουργική. Με άλλα λόγια, όταν μία επέμβαση γίνεται με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της ογκολογικής χειρουργικής η επέμβαση είναι το ίδιο ριζική, είτε μέσω μιας μεγάλης τομής , είτε μέσω μικρών οπών.

Τέλος δεν μπορεί να αγνοηθεί το σαφώς καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε σχέση με τις μεγάλες και ενίοτε δύσμορφες τομές της ανοικτής χειρουργικής.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής;

1. Ανεξάρτητα του βαθμού δυσκολίας μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης, η εμπειρία και η επιδεξιότητα του χειρουργού ελαχιστοποιούν την πιθανότητα μετατροπής σε ανοικτή επέμβαση.

2. Tο ιστορικό προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων στην κοιλιά, μπορεί να αυξάνει το βαθμό δυσκολίας, αλλά δεν αποτρέπει τη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση.

Θες να επικοινωνήσεις με τον ιατρό;

Λαπαροσκοπικές Τεχνικές Αποκατάστασης Κήλης

Οι λαπαροσκοπικές τεχνικές που εφαρμόζονται είναι οι e-TEP, TAPP, IPOM και IPOMplus.

βουβωνοκήλη tep2

H λαπαροσκοπική αποκατάσταση e-TEP, παρότι τεχνικά πιο δύσκολη και απαιτητική, αποτελεί τη μέθοδο εκλογής και προσωπική μου προτίμηση για τις περισσότερες ομφαλοκήλες.

Είναι η τεχνική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στα περισσότερα εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού. Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι πραγματοποιείται όχι μέσα στην κοιλιά, αλλά στο χώρο μεταξύ των μυών του κοιλιακού τοιχώματος. Δεν χρειάζεται να εισέλθουμε στην περιτοναϊκή κοιλότητα κατά την επέμβαση και το πλέγμα τοποθετείται στην ιδανική θέση, χωρίς να είναι σε επαφή με τα ενδοκοιλιακά όργανα.

Η επιλογή της τεχνικής γίνεται πάντα με βάση τα χαρακτηριστικά της ομφαλοκήλης (μέγεθος, περιεχόμενο) και το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς (προηγούμενα χειρουργεία, σωματομετρικά χαρακτηριστικά κλπ.). Στις περιπτώσεις υπερμεγέθων ομφαλοκηλών μπορεί να χρειαστούν πολύπλοκες τεχνικές πλάγιου τμηματικού διαχωρισμού του κοιλιακού τοιχώματος, ώστε να γίνει εφικτή η σύγκλειση του κηλικού χάσματος (Component Separation Technique , TAR).

e tep tar

Οι διάφορες τεχνικές ανοικτής χειρουργικής αποκατάστασης εφαρμόζονται λιγότερο συχνά. Αποτελούν μέθοδο εκλογής σε συγκεκριμένες  περιπτώσεις που ο ασθενής χειρουργείται επειγόντως για περίσφιξη και ισχαιμία εντέρου , είτε όταν αντιμετωπίζει σοβαρά χρόνια καρδιοαναπνευστικά προβλήματα που δεν επιτρέπουν τη λαπαροσκόπηση.

Έχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τον προεγχειρητικό έλεγχο,  καθορίζεται το χειρουργικό πλάνο που αφορά τον τύπο του χειρουργείου (λαπαροσκοπικό ή ανοικτό), την ενδεδειγμένη τεχνική, και το είδος και το μέγεθος του πλέγματος που θα χρησιμοποιηθεί.

Συμπερασματικά:

 • η ομφαλοκήλη πρέπει σχεδόν πάντα να διορθώνεται λαπαροσκοπικά.
 • η τεχνική e-TEP είναι η μέθοδος εκλογής για τις περισσότερες βουβωνοκήλες
 • o χειρουργός πρέπει να επιλέγει την κατάλληλη τεχνική, ανάλογα με το είδος της ομφαλοκήλης, το ιστορικό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς.
 • Η εξατομικευμένη χειρουργική θεραπεία απαιτεί εξειδίκευση του χειρουργού στη Χειρουργική των κηλών.

Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση TAPP

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση TAPP είναι παρόμοια με την TEP με τη διαφορά ότι χρειάζεται να μπούμε μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα για να την εφαρμόσουμε. Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε υποτροπές βουβωνοκήλης ή μεγάλες βουβωνοκήλες με περιεχόμενο που πρέπει να επανατοποθετήσουμε στην κοιλιά. Σε αυτές τις βουβωνοκήλες, η TAPP αποτελεί τη μέθοδο εκλογής.

βουβωνοκήλη tapp

Οι διάφορες τεχνικές ανοικτής χειρουργικής αποκατάστασης (Lichtenstein, Plug and Patch, Onstep κ.α.) εφαρμόζονται λιγότερο συχνά. Αποτελούν μέθοδο εκλογής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που ο ασθενής χειρουργείται επειγόντως για περίσφιξη εντέρου , είτε όταν αντιμετωπίζει σοβαρά χρόνια καρδιοαναπνευστικά προβλήματα που δεν επιτρέπουν τη λαπαροσκόπηση.

Συμπερασματικά

 • η βουβωνοκήλη πρέπει σχεδόν πάντα να διορθώνεται λαπαροσκοπικά.
 • η τεχνική TEP είναι η μέθοδος εκλογής για τις περισσότερες βουβωνοκήλες
 • o χειρουργός πρέπει να επιλέγει την κατάλληλη τεχνική, ανάλογα με το είδος της βουβωνοκήλης, το ιστορικό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς.
 • Η εξατομικευμένη χειρουργική θεραπεία απαιτεί εξειδίκευση του χειρουργού στη Χειρουργική των κηλών.

Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση TEP

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση TEP, παρότι τεχνικά πιο δύσκολη και απαιτητική, αποτελεί τη μέθοδο εκλογής και προσωπική μου προτίμηση για τις περισσότερες βουβωνοκήλες.

tep

Είναι η τεχνική που εφαρμόζεται περισσότερο την τελευταία δεκαετία στα περισσότερα εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού. Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι πραγματοποιείται όχι μέσα στην κοιλιά, αλλά στο χώρο μεταξύ των μυών του κοιλιακού τοιχώματος. Το πλέγμα τοποθετείται στην ιδανική θέση, αφήνοντας ανεπηρέαστα τα ενδοκοιλιακά όργανα.

βουβωνοκήλη tep2

Συμπερασματικά

 • η βουβωνοκήλη πρέπει σχεδόν πάντα να διορθώνεται λαπαροσκοπικά.
 • η τεχνική TEP είναι η μέθοδος εκλογής για τις περισσότερες βουβωνοκήλες
 • o χειρουργός πρέπει να επιλέγει την κατάλληλη τεχνική, ανάλογα με το είδος της βουβωνοκήλης, το ιστορικό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς.
 • Η εξατομικευμένη χειρουργική θεραπεία απαιτεί εξειδίκευση του χειρουργού στη Χειρουργική των κηλών.

Ποιο το κόστος και η τιμή στην λαπαροσκόπηση;

Το κόστος και η τιμή εξαρτάται ανάλογα την περίσταση. Ο ασθενής πρέπει να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας και αφού γίνει η διάγνωση από τον γιατρό, ο ίδιος θα ενημερώσει στο 100% ποιο θα είναι το κόστος αλλά και η τιμή για την επέμβαση. Παράλληλα, μετά από την επέμβαση θα σας δοθούν αναλυτικές οδηγίες για το τι θα πρέπει να προσέξετε μετά από την λαπαροσκόπηση αλλά και οδηγίες μετεγχειρητικά.

Είναι η τεχνική που εφαρμόζεται περισσότερο την τελευταία δεκαετία στα περισσότερα εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού. Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι πραγματοποιείται όχι μέσα στην κοιλιά, αλλά στο χώρο μεταξύ των μυών του κοιλιακού τοιχώματος. Το πλέγμα τοποθετείται στην ιδανική θέση, αφήνοντας ανεπηρέαστα τα ενδοκοιλιακά όργανα.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ

Icon
90
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΛΙΑΣ
Icon
96
ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΩΝ
Icon
93
ΚΗΛΩΝ
Icon
98
ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΩΝ
Icon
70
ΚΟΛΕΚΤΟΜΩΝ
ΚΑΛΕΣΕ ΤΩΡΑ