Επικοινωνία Πληροφορίες

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΗΛΗΣ

Για την αποκατάσταση μιας κήλης υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες πρέπει πάντα να τηρούνται για να έχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα.

Για την αποκατάσταση μιας κήλης υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες πρέπει πάντα να τηρούνται για να έχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα. Αφού αναγνωριστεί ο κηλικός σάκος που περιέχει το προπίπτον σπλάγχνο πρέπει προσεκτικά να παρασκευαστεί (ξεχωρίσει) από τα γειτονικά στοιχεία και να επιστραφεί στην θέση του, δηλαδή μέσα στην κοιλιά. Στη συνέχεια ο χειρουργός οφείλει να κλείσει το χάσμα από όπου προέβαλε η κήλη.

Ανεξαρτήτως τεχνικής που θα ακολουθηθεί, πρέπει να εξασφαλίζεται η αποκατάσταση να γίνεται ‘’χωρίς τάση’’ (tension free technique). Η αποκατάσταση χωρίς τάση  έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή έκβαση μιας χειρουργικής επέμβασης, μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα επανεμφάνισης μιας κήλης  (υποτροπή), ενώ συμβάλει και στη μείωση του μετεγχειρητικού πόνου.
Mία κήλη μπορεί να αποκατασταθεί είτε με την κλασική ανοικτή χειρουργική, είτε λαπαροσκοπικά. Κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται πάντα προεγχειρητική εκτίμηση του κάθε ασθενούς σε συνεργασία με τον αναισθησιολόγο και κατόπιν  να επιλέγεται εξατομικευμένα  η ιδανική  μέθοδος για κάθε περίπτωση.

Γενικά τα τελευταία χρόνια η λαπαρασκοπική προσέγγιση  εφαρμόζεται όλο και συχνότερα. Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου είναι πολλά : το σαφώς μικρότερο χειρουργικό τραύμα, η ελαχιστοποίηση του πόνου, το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, η μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο και η ταχύτερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία. Επίσης, η αποκατάσταση του κοιλιακού τοιχώματος γίνεται πάντα χωρίς τάση και το πλέγμα τοποθετείται στην ιδανική θέση μειώνοντας τις πιθανότητες υποτροπής. Τέλος, ακόμα και σε πολύ μεγάλες κήλες, δεν παρατηρούνται διαπυήσεις (μολύνσεις) και αιματώματα και δεν χρειάζεται η τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης.

Ωστόσο, στη λαπαροσκόπηση υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν ασθενείς υπερήλικες και ασθενείς με βαριά καρδιοαναπνευστικά προβλήματα καθώς και περιπτώσεις που ο ασθενής πρέπει να χειρουργηθεί επειγόντως λόγω περίσφιξης.

Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι μία κήλη πρέπει να διορθώνεται λαπαροσκοπικά εκτός αν συντρέχουν συγκεκριμένοι αποτρεπτικοί λόγοι.
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για την λαπαροσκοπική αποκατάσταση μιας κήλης. Ο χειρουργός πρέπει να επιλέγει την κατάλληλη τεχνική, ανάλογα με το είδος της κήλης, το ιστορικό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς. Η εξατομικευμένη χειρουργική θεραπεία απαιτεί εξειδίκευση του χειρουργού στη Χειρουργική των κηλών . Ενδεικτικά οι επιλογές για κάθε κήλη μπορούν να είναι οι εξής:

Βουβωνοκήλη , Μηροκήλη

Η τεχνική που υπερέχει και εφαρμόζεται περισσότερο την τελευταία δεκαετία στα περισσότερα εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, είναι η λαπαροσκοπική αποκατάσταση TEP   (Total Extra Peritoneal ). Η TEP έχει όλα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης που προαναφέρθηκαν. Αυτό όμως που την κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι πραγματοποιείται όχι μέσα στην κοιλιά, αλλά στο χώρο μεταξύ των μυών και της περιτοναϊκής κοιλότητας, αφήνοντας ανεπηρέαστα τα ενδοκοιλιακά όργανα. Ως εκ τούτου, παρότι τεχνικά πιο δύσκολη και απαιτητική, αποτελεί τη μέθοδο εκλογής και προσωπική μου προτίμηση για τις περισσότερες βουβωνοκήλες.

Παρόμοια μέθοδος είναι η λαπαροσκοπική αποκατάσταση TAPP (TransAbdominal PrePeritoneal). Η διαφορά με την TEP είναι ότι χρειάζεται να μπούμε μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα για να την εφαρμόσουμε. Το γεγονός αυτό αποτελεί πλεονέκτημα στις περιπτώσεις που χειρουργούμε μεγάλες βουβωνοκήλες με περιεχόμενο που πρέπει να αναταχθεί στην κοιλιά. Σε αυτές τις βουβωνοκήλες, η TAPP αποτελεί τη μέθοδο εκλογής.

Οι διάφορες τεχνικές ανοικτής χειρουργικής αποκατάστασης (Lichtenstein, Plug and Patch, Onstep κ.α.) εφαρμόζονται λιγότερο συχνά. Αποτελούν μέθοδο εκλογής σε συγκεκριμένες  περιπτώσεις που ο ασθενής χειρουργείται επειγόντως για περίσφιξη εντέρου , είτε όταν αντιμετωπίζει σοβαρά χρόνια καρδιοαναπνευστικά προβλήματα που δεν επιτρέπουν τη λαπαροσκόπηση.

Ομφαλοκήλη , Μετεγχειρητική Κοιλιοκήλη 

Και για τις κήλες αυτές η λαπαροσκοπική αποκατάσταση αποτελεί συνήθως μέθοδο εκλογής. Με τη λαπαροσκόπηση αποφεύγονται οι μεγάλες τομές που συχνά απαιτούνται στην ανοικτή αποκατάσταση, καθώς και η χρήση σωλήνων παροχέτευσης τραύματος. Ο πόνος είναι σαφώς ηπιότερος, η πιθανότητα επιμόλυνσης του τραύματος σχεδόν μηδενίζεται και η παραμονή στο νοσοκομείο είναι πολύ συντομότερη (1-2 24ωρα).

Οι λαπαροσκοπικές τεχνικές που εφαρμόζονται είναι οι IPOM, IPOMplus, e-TEP και TAPP. Η επιλογή γίνεται πάντα με βάση τον τύπο της κήλης και το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς (προηγούμενα χειρουργεία, σωματομετρικά χαρακτηριστικά κλπ.). Συνήθως απαιτείται μια αξονική τομογραφία κοιλιάς προεγχειρητικά, ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε ασθενή (ακριβής θέση κήλης, μέγεθος και αριθμός κηλών, περιεχόμενο κηλικού σάκου κλπ.). Στις περιπτώσεις υπερμεγέθων κηλών μπορεί να χρειαστούν πολύπλοκες τεχνικές πλάγιου τμηματικού διαχωρισμού του κοιλιακού τοιχώματος, ώστε να γίνει εφικτή η σύγκλειση του κηλικού χάσματος (Component Seperation Technique , TAR).

Έχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τον προεγχειρητικό έλεγχο,  καθορίζεται το χειρουργικό πλάνο που αφορά τον τύπο του χειρουργείου (λαπαροσκοπικό ή ανοικτό), την ενδεδειγμένη τεχνική, και το είδος και το μέγεθος του πλέγματος που θα χρησιμοποιηθεί.
Μία κήλη από τη στιγμή που διαγιγνώσκεται, πρέπει να αποκαθίσταται. Η χειρουργική αποκατάσταση (λαπαροσκοπική ή ανοικτή) είναι ο μόνος τρόπος να απαλλαγούμε από τα συμπτώματα που μας προκαλεί. Επιπρόσθετα μία κήλη, ακόμα και ασυμπτωματική, μπορεί ανά πάσα στιγμή να μας δημιουργήσει οξύ πρόβλημα που επιβάλλει επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση. Δεν είναι λίγες οι φορές που αναγκαζόμαστε να χειρουργήσουμε επειγόντως κήλες με περίσφιξη ή και νέκρωση εντέρου λόγω της αναβλητικότητας του ασθενούς.

 Ανεξάρτητα όμως από τον μικρό ή μεγάλο κίνδυνο να επιπλακεί , το σίγουρο είναι ότι μία κήλη θα μεγαλώνει με την πάροδο του χρόνου λόγω των καθημερινών επιβαρύνσεων που αυξάνουν την πίεση στην κοιλιά (περπάτημα, άσκηση, βήχας κλπ).

Η αποκατάσταση μίας κήλης  αφενός απαλλάσσει τον ασθενή από τα  συμπτώματα και αφετέρου παρέχει ασφάλεια και σιγουριά στην ενασχόλησή του με οποιαδήποτε αθλητική ή άλλη δραστηριότητα.

Τέλος υπάρχουν ειδικές ομάδες ασθενών όπως είναι αυτοί που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή την οποία δεν προλαβαίνουμε να διακόψουμε σε περίπτωση επείγοντος χειρουργείου, είτε ασθενείς που μένουν ή εργάζονται σε απομακρυσμένες περιοχές (π.χ ναυτικοί). Τέτοιοι ασθενείς πρέπει να χειρουργούνται εγκαίρως και προγραμματισμένα.
Ο ασθενής εισάγεται και χειρουργείται την ίδια ημέρα. Η νοσηλεία στην συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών δεν διαρκεί περισσότερο από ένα 24ωρο, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που το εξιτήριο γίνεται αυθημερόν. Λίγες ημέρες πριν από το προγραμματισμένο χειρουργείο ο ασθενής υποβάλλεται σε λεπτομερή προεγχειρητικό έλεγχο στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου. Ο τυπικός έλεγχος περιλαμβάνει καρδιογράφημα και καρδιολογική εκτίμηση, ακτινογραφία θώρακος, αιματολογικές εξετάσεις και αναισθησιολογική εκτίμηση, ώστε να οδηγηθεί στο Χειρουργείο με απόλυτη ασφάλεια.
Ο ασθενής φεύγοντας από το Νοσοκομείο μπορεί να επανέλθει άμεσα στις απλές καθημερινές του δραστηριότητες. Μπορεί να κάνει μπάνιο την επομένη του εξιτηρίου και να οδηγήσει, ανάλογα με το χειρουργείο, τις πρώτες ημέρες. Πρέπει ωστόσο να περιορίσει την έντονη σωματική δραστηριότητα (τρέξιμο, έντονη άσκηση, άρση μεγάλου βάρους) για περίπου τρεις εβδομάδες.
I δανικά το χειρουργείο θα πρέπει να προγραμματίζεται το συντομότερο δυνατόν. Έτσι μπορούμε να αποφύγουμε τον όποιο κίνδυνο να εμφανιστεί οξύ πρόβλημα που θα μας οδηγήσει επειγόντως στο χειρουργείο, αυξάνοντας τις πιθανές επιπλοκές. Ένα προγραμματισμένο χειρουργείο είναι από κάθε άποψη προτιμότερο από ένα επείγον.  

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το απόλυτα εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Στ΄ Χειρουργικού Τμήματος εγγυάται την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματός σας.
Μέσα από τη διαρκή επικαιροποίηση των γνώσεων και τεχνικών φροντίζουμε ο ασθενής να αντιμετωπίζεται πάντα σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες των διεθνών χειρουργικών οργανισμών.
Προγραμματισμός της ενδεδειγμένης θεραπευτικής παρέμβασης μετά από λεπτομερή προεγχειρητικό έλεγχο, ώστε να έχετε πλήρη και ταχεία αποκατάσταση
Το Ερρίκος Ντυνάν σφραγίζει μία νέα εποχή στο εγχώριο σύστημα ιατρικής περίθαλψης και αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα νοσηλευτικά κέντρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.