Ποια τα αίτια εμφάνισης μιας κήλης;

Μία κήλη, όπως προαναφέρθηκε, εμφανίζεται σε ευένδοτα σημεία του κοιλιακού τοιχώματος που είναι λιγότερο ‘ισχυρά’ από το υπόλοιπο κοιλιακό τοίχωμα. Τέτοια σημεία είναι, είτε μικρές εκ γενετής φυσιολογικές οπές οι οποίες για διαφόρους  λόγους διευρύνονται, είτε επίκτητα χάσματα που δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου, ή σε  τομές από προηγούμενα χειρουργεία (μετεγχειρητικές κήλες).

Επίσης, απαραίτητος παράγοντας εμφάνισης μίας κήλης είναι η αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση. Η αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης είναι η δύναμη που ωθεί κάποιο ενδοκοιλιακό όργανο να γλιστρήσει μέσα από το χάσμα μιας κήλης. Η ποιότητα και η ισχύς του κοιλιακού τοιχώματος σχετίζεται με πολλούς παράγοντες. Παράγοντες που προδιαθέτουν αρνητικά είναι η προχωρημένη ηλικία , το γυναικείο φύλο,  η παχυσαρκία, το ιστορικό προηγούμενων  χειρουργείων, κληρονομικοί παράγοντες κ.α.

Αντίστοιχα, καταστάσεις που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση επίσης προδιαθέτουν στη δημιουργία κήλης. Τέτοιες καταστάσεις είναι η συχνή άρση μεγάλου βάρους, ο βήχας σε χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, η παχυσαρκία, η υπερπλασία προστάτη λόγω δυσχερειών στην ούρηση,  η έντονη άσκηση, η εγκυμοσύνη κλπ.

ΚΑΛΕΣΕ ΤΩΡΑ