Παχύ Έντερο

Το παχύ έντερο αποτελεί το τελικό τμήμα του πεπτικού σωλήνα. Ο πεπτικός σωλήνας  ξεκινάει από τη στοματική κοιλότητα και καταλήγει στον πρωκτό. Η τροφή αφού μεταβεί στον στόμαχο όπου ξεκινάει η πέψη, ακολούθως διέρχεται από το λεπτό έντερο, όπου γίνεται η απορρόφηση όλων των θρεπτικών ουσιών. Στη συνέχεια το υδαρές περιεχόμενο του λεπτού εντέρου μεταβαίνει μέσω μιας βαλβίδας στο παχύ έντερο. Ο ρόλος του παχέος εντέρου είναι κυρίως η επαναρρόφηση του ύδατος και των ηλεκτρολυτών, ώστε να αποβληθούν τα υπολείμματα της πέψης (κόπρανα) σε στέρεα μορφή.

Το παχύ έντερο καταλαμβάνει περιμετρικά όλη την έκταση της κοιλιάς ξεκινώντας από το δεξί κάτω τεταρτημόριο και καταλήγοντας στην πύελο και τον πρωκτό. Αποτελείται από έξι τμήματα που από την αρχή προς το τέλος είναι:

  1. Τυφλό
  2. Ανιόν
  3. Εγκάρσιο
  4. Κατιόν
  5. Σιγμοειδές
  6. Ορθό

Part of Large Intestine isolated on a white background. Medical Illustration. Human Anatomy. Labeled Diagram. Human colon

Οι παθήσεις του παχέος εντέρου διακρίνονται σε καλοήθεις και κακοήθεις. Οι κυριότερες καλοήθεις παθήσεις είναι η εκκολπωμάτωση / εκκολπωματίτιδα και οι φλεγμονώδεις νόσοι (ελκώδης κολίτιδα και νόσος Crohn), ενώ η κυριότερη κακοήθης πάθηση είναι ο καρκίνος του παχέος εντέρου (αδενοκαρκίνωμα).

Call Now ButtonΕπικοινωνία Εδώ!