Θεραπεία Ομφαλοκήλης

Διόρθωση μίας ομφαλοκήλης πρέπει ιδανικά να γίνεται λαπαροσκοπικά. Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου είναι πολλά :

-σαφώς μικρότερο -χειρουργικό τραύμα,
ελαχιστοποίηση του πόνου
χωρίς απώλεια αίματος
-καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα,
-μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο (εξιτήριο την ίδια ημέρα)
-ταχύτερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία.
-δεν παρατηρούνται διαπυήσεις (μολύνσεις)
-δεν χρειάζεται η τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης.
-το πλέγμα τοποθετείται στην ιδανική θέση

Ωστόσο, στη λαπαροσκόπηση υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν ασθενείς υπερήλικες με βαριά καρδιοαναπνευστικά προβλήματα καθώς και περιπτώσεις που έχει ήδη προκληθεί ισχαιμική βλάβη ή νέκρωση του εντέρου, οπότε πρέπει να γίνει ανοικτή επέμβαση.

Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι μία ομφαλοκήλη πρέπει σχεδόν πάντα να διορθώνεται λαπαροσκοπικά. 

ΚΑΛΕΣΕ ΤΩΡΑ